Total Pageviews

Tuesday, 15 April 2014

Pasg Hapus Dalen / A Happy Celtic Easter from Dalen

Dalen is a great Welsh company deserving of support in the UK industry. I had thought they vanished but -thankfully- they are still publishing!

 
Cylchlythyr Ebrill 2014
April 2014 Newsletter

 
Tintin Derwyddon Druids Pasg
Pasg Hapus o Straeon Stribed
Celtaidd
Tintin mewn Cernyweg – ac yn Gymraeg! – a rhan ola stori
Y Derwyddon yn Gymraeg a Saesneg

Antur Newydd Tintin yn Gymraeg, ac
am y tro cynta erioed
Tintin mewn Cernyweg!
 
 
Tintin Y Bad RachubLlong o Amlwch yn achos pryder i Tintin
Y Bad Rachub yw antur Gymraeg newydd Tintin. Mae angen cymorth y gohebydd pengoch ar ei hen gyfaill, yr Emir Ben Kalish o wlad Khemed yn y Dwyrain Canol. Ond yn llechu yn y cysgodion mae hen gydnabod sy'n masnachu mewn caethweision. Gyda pheryglon astrus ar dir a môr, mae Tintin, Milyn a'r Capten Hadog yn camu i sefullfa enbyd ar fwrdd y bad Rachub.
 
ISBN 9781906587406
 

 
Tintin An Ynys DhuAm y tro cynta erioed,
Tintin mewn Cernyweg
Dyw Tintin erioed wedi siarad Cernyweg o'r blaen, ond erbyn hyn mae e wedi bod ar gwrs carlam er mwyn herio chwedl y bwystfil ar An Ynys Dhu. Bydd yr antur hon, sy wedi cael ei chyfieithu gan un o aelodau Gorsedd Cernyw, Mark Trevethan, o ddiddordeb mawr i ddarllenwyr sy'n cael blas ar y Pethe Celtaidd. Mae'r tebygrwydd dwy chwaer-iaith rhwng y Gymraeg a'r Gernyweg, ac mae'n syndod faint o'r fersiwn Gernyweg sy'n rhwydd i'r Cymro ei deall.
 
ISBN 9781906587437
 

 
Y Derwyddon Cystudd y CyfiawnCymal ola achos
Y Derwyddon…
Diweddglo annisgwyl i ymchwil Gwynlan! Mae gwaith diflino Gwynlan i geisio dod o hyd i'r sawl sy'n gyfrifol am gyfres o lofruddiaethau milenig yn yr Eglwys Geltaidd wedi'n tywys ni o fynachlogydd Llydaw, i ryfeddod Côr y Cewri, i lannau Môn ac i bellafoedd Ynysoedd Heledd. Yn rhan ola cyfres iasoer Y Derwyddon: Cystudd y Cyfiawn, mae'r gwaith o geisio canfod pwy laddodd y mynachod yn troi cornel fydd neb yn ei disgwyl wrth i'r trywydd ein cludo ymhellach i oerni'r gogledd a rhyfeddodau Tir Na N'Og.
 
ISBN 9781906587321
 

 
Druids Voyage of discovery…ac yn yr un modd, Druids
Mae rhan ola'r Derwyddon mewn Saesneg hefyd wedi ei chyhoeddi – Druids: Voyage of Discovery. Gyda chwblhau'r stori yn Gymraeg, y peth lleia allen ni neud oedd gorffen y stori yn ein fersiwn Saesneg o'r gyfres hefyd! Mae fformat y gyfres Saesneg ychydig yn wahanol – y maint yn llai, a dwy o'r straeon Cymraeg wedi eu cyrnhoi i mewn i un llyfr – ond mae'r stori a'r arlunwaith yn benigamp ym mha iaith bynnag ddewiswch chi ddarllen!
 
ISBN 9781906587390
 
 
 
 


 
 
 
 
 
A Celtic flavour to Easter from Dalen!
 
Brand New Tintin in Cornish
and the conclusion of Druids in English
 
Dalen has four new titles reaching the bookshelves this Easter, including – for the first time ever – Tintin in Cornish and the much anticipated conclusion of the excellent murder-mystery Druids series.
 
 Tintin in Cornish
An Ynys Dhu is the Cornish version of the Tintin bestseller L'Ile Noire/The Black Island. For the first time ever, the intrepid reporter speaks the Celtic language of Cornwall on an adventure which takes him to the furthermost parts of Scotland. On a remote, craggy island, Tintin faces up to the legend of the Goedhvil of An Ynys Dhu.
 
ISBN 9781906587437
 
 
Tintin in Welsh
The successful Tintin series in Welsh also continues with the release of Y Bad Rachub, Dafydd Jones' gripping adaptation of Coke en Stock/Red Sea Sharks. This is the tenth Tintin album released in Welsh by Dalen, as our bequiffed hero encounters slavery and piracy on the Red Sea.
 
ISBN 9781906587086
 
 
Druids in English
The excellent Druids series, penned by Thierry Jigourel and Jean-Luc Istin, and fabulously illustrated by Jacques Lamontage, reaches its conclusion in the newly-released Voyage of Discovery. Published over three volumes, Gwynlan's investigation into the murder of some Dark Age monks takes him on a trail to ensure the survival of the Treasures of the Britons. In a dramatic end to the tale, with a surprisingly unexpected twist, Druids: Voyage of Discovery is available here for £9.99 plus postage, or get it from your local bookstore. ISBN 9781906587390
 
 
 
Druids –Y Derwyddon – in Welsh
 You could be really in to the authentic Celtic feel of the Druids series, and fancy investing in the Welsh version of the series. Published in the same large 48 page format as the original French version, Y Derwyddon: Cystudd y Cyfiawn is the concluding part of the series in Welsh.
 
ISBN 9781906587321

No comments:

Post a Comment